REGNBÅGS-RABULISTERNA

och

Göteborgs Queerinstitut

anstiftar

SVART REGNBÅGSKRAVALL

16/5 kl 13, operan

Kom och "promenera" med oss!

Svart regnbågskravall största blocket i paraden.

I Göteborg avslutades söndagen den 16 maj stadens fjärde hbt-festival med den s.k. regnbågspromenaden. Det största blocket var vårt svarta block, regnbågskravallen anordnad av Regnbågsrabulisterna och Göteborgs Queerinstitut.

Ett fantastiskt stort tack till alla er som deltog i vårt block. Tillsammans har vi visat var det queera skåpet ska stå i den här stan. Det finns en stark tradition av klassmedveten och radikal köns- och sexualpolitik i Göteborg, och nu borde det vara klart för alla att vi aldrig kommer acceptera att sexualpolitiken görs till ett liberalt samförståndsjippo.

Många grupper och organisationer slöt upp bakom våra mångskiftande paroller. Bl.a. sågs SUF fronta med banderollen: "Arbetarklassen knullar vem de vill!" och Ofog efterlyste en "könvapenfri värld". Skumgummigatstenar haglade över en heterosexuell kärnfamilj i en performance av gatuteatergruppen Generande hårväxt. Radio Disaster och Ovetenskapsakademin vände plattor. Stonewall Singers ledde i allsång och dansare från filmen "Sedelärande instruktionsmusikal för revolutionärt uppförande" lärde ut bash back-koreografi.

Vid Bältesspännarparken dök en motdemonstration från Livets Ord upp, som snabbt och effektivt oskadliggjordes medelst direkt aktion från driftiga queeraktivister.

Framme vid Götaplatsen ordnade hbt-festivalen "artistgala" och två samkönade par skulle vigas. Det ena paret utgjordes dock av medlemmar i aktionsgruppen Samlevnadskommittén som lyckats nästla sig in i hbt-festivalens arrangemang. Aktivisterna lyckades omvandla samförståndsmanifestationen till ett offentligt avståndstagande från de normer och exkluderande strukturer som fortfarande omgärdar äktenskapet.

Då vigselförrättare Tasso Stafilidis gav brudparet ordet för att delge varandra sina kärleksförklaringar vände de sig istället till publiken för att tala om de problem som finns med en statligt reglerad relationsform baserad på tvåsamhet och med en historia av otvetydig ojämlikhet. Inledningen av deras manifestation hölls personlig då det talades om det tvång som ligger i att gifta sig för att underlätta närståendeadoption, för att sedan belysa alla de samlevnadsformer som faller utanför äktenskapets privilegier. "Min kärlek ryms inte inom äktenskapet. Min kärlek kan inte giftas bort till en person. Min kärlek och mitt begär vill inte registreras. Min kärlek och mitt begär vill vara fritt från förtryckande normer" sammanfattade en av aktivisterna innan de lämnade scenen, alldeles oäktade.

Samlevnadskommitténs pressmeddelande kan läsas här.

Vi kommer lägga upp bilder från demon när vi hinner...